Partia Zielonych i Lewica w Niemczech krytykują gwałtownie politykę rządu niemieckiego w sferze zbrojeń i żadają natychmiastowego zawieszenia eksportu broni do Turcji.Rzeczniczka Partii Zielonych do spraw rozbrojenia Katia Koil podkreśliła, że eksport broni do Turcji, a szczególnie łodzi podwodnych, które zostały zamówione w firmie Thyssen Krupp, powinien być natychmiast przerwany, ponieważ turecka marynarka wojenna zagraża zewnętrznym granicom Unii Europejskiej i bezpieczeństwu we wschodniej części Morza Sródziemnego. Jeszcze ostrzejsza w tonie była wypowiedź Sevima Degdelena – przedstawicielki partii Lewicy do spraw polityki zagranicznej, zbrojeń i rozbrojenia, która oświadczyła na Cyprze, gdzie przebywa obecnie : “Każdy, kto opowiada się tak silnie za solidarnością z krajami UE, takimi jak Grecja i Cypr, nie może kontynuować sprzedaży Turcji uzbrojenia.”Według odnośnego reportażu Deutsche Welle od końca 2019 roku rząd niemiecki nie zatwierdził już żadnych dodatkowych umów o eksporcie broni do Turcji. Jednakże realizacja dawnych zamówień, jak na przykład tego, które dotyczy łodzi podwodnych, jest kontynuowana bez przeszkód.