U okviru ovogodišnjeg obeležavanja 9. februara, Svetskog dana grčkog jezika 2019., održaće se značajne manifestacije u Grčkoj, ali i u mnogim mestima na planeti gde postoje grkofone zajednice.
Počinjemo od Napulja gde će 8. i 9. februara biti organizoavana proslava povodom obeležavanja Svetskog dana grčkog jezika. Na manifestacijama će učestvovati učenici grčkih škola, ali i škola u dijapori gde postoje časovi grčkog jezika. Takođe će učestvovati i predstavnici akademske zajednice i institucija u dijapori. Naravno neće nedostajati karakteristična muzika i ukusi iz Grčke!
U Egiptu, 6. februara su održane manifestacije u zgradi Opere u Kairu. Tema su bili programi koje ima Grčka za izučavanje grčkog jezika za strance, konkretno Aristotelov Univerzitet u Tesalonikiju. Proslava se završava u subotu programom pripremljenim za grčku zajednicu u Ambetio školi uz podršku Grčkog kulturnog centra u Kairu.
„Grčki jezik: Koreni i bezvremenost. Interpretacija tekstova svetske književne baštine na grčkom jeziku“, je tema okruglog stola koji organizuje Grčki centar za kulturu u Moskvi. Uvodni govor održaće gneralni konzul Grčke u Moskvi, Eleni Vakali.
Bukurešt, Pariz, Melburn i mnogi drugi gradovi održavaju slične manifestacije stvarajući novu dinamiku povodom svetskog dana Grčkog jezika, institucije koja obećava i koja je tek počela da širi svoja krila.