Šef grčke diplomatije, Jorgos Katrugalos putuje danas u Brisel gde će učestvovati u radu 3. Briselske konferencije  o Siriji, koja zaseda sa temom: „Podržavajući budućnost Sirije i šireg regiona, a pod okriljem Evropske unije i Organizacije Ujedinjenih nacija.

Skup će se baviti krucijalnim humanitarnim pitanjima sa kojima su suočeni Sirijski građani i zajednice koje su prihvatile sirijske izbeglice, unutar i van ove zemlje. Očekuje se da će na ovoj konferenciji biti potvrđena ekonomska i politička podrška međunarodne zajednice, kako samoj Siriji, tako i zemljama koje se sa njom graniče.

Grčka se, kako se ističe u saopštenju grčkog Ministarstva inostranih poslova, potpuno slaže sa potrebom nastavka i intenziviranja humanitarne diplomatije i poboljšanja uslova dodele humanitarne pomoći, kao i zaštite civila, a posebno osetljivih grupa stanovništva, kao što su deca i žene, kao i sa potrebom rada humanitarnih organizacija koje su aktivne u Siriji.

prevod: Jelena Cvjetković