Ponovo će i ovog leta istaknuti akademici, mladi proučavaoci Kavafisovog dela, različitim „putovanjima“, što se tiče metodoligije proučavanja i njihovog napretka, doputovati sa raznih meridijana naše planete na svoju destinaciju, Biblioteku Onazis i Međunarodnu letnju školu Kavafis.
Već treću godinu za redom, prvu ove vrste instituciju, isključivo posvećenu Kavafisu i uticaju njegovog dela, organizuju Kavafisov arhiv i Fondacija Onazis. Cilj je da se naglase novi pristupi i alternative u izučavanju dela ovog velikog pesnika iz Aleksandrije.
Na prvom otvaranju letnje škole u julu 2017. godine uvodna tema je imala naslov „Kavafis u svetu“, dok je sledeće godine međunarodna naučna zajednica proučavala pitanje „Kavafis i antika“. Ove godine tokom rada škole pod opštim nazivom „Kavafisove orijentacije“, u centru izučavanja će biti širi geografski i istorijski okvir pesnika i tokom pesnikovog života u Aleksandiji, ali i tokom sledećih decenija, u kojima je njegova poezija postala svetski književni događaj.
Međunarodna letnja škola Kavafis predstavlja jedinstvenu priliku da se prati akademska rasprava svetskog nivoa, ali i da se objave nova istraživanja.
Jezik na kome će raditi Međunarodna letnja škola Kavafis biće engleski. Rok za podnošenje zahteva za učešće u letnjoj školi je 31. januar 2019.