Ministar inostranih poslova Nikos Dendias je zatražio objašnjenje od turskog ambasadora nakon potpisivanja memoranduma o razumevanja između Turske i Libije u vezi pomorskih zona.
Iznenadni politički manevar Ankare da sklopi sporazum o moru u Mediteranu, izazvao je direktne reakcije grčke diplomatije, koja je poslala jasnu poruku da ni jedan sporazum ne može da krši međunarodno pomorsko pravo i suverena prava drugih zemalja.
G. Dendias je imao kontakte sa svojim kiparskim i egipatskim kolegama.
Stalna delegacija Grčke u EU dobila je instrukcije da odmah izvesti EK.
Ministarstvo inostranih poslova Egipta osudilo je potpisivanje memoranduma o razumevanju između Turske i Libije u vezi pomorskih zona.
Ministar inostranih poslova Nikos Dendias je okarakterisao potpuno nelogičnom svaku raspravu o pitanju, da li navodno postoji definicija Ekskluzivna ekonomska zona između Turske i Libije, komentarišući aktuelni sporazum koji je saopštila Ankara za određivanje pomorskih granica.
Što se tiče pisma koje je Turska uputila OUN, ministar inostranih poslova je okarakterisao potpuno neprihvatljivim turske tvrdnje i izjavio je da „će grčka poslati analitički odgovor OUN i svim državama – članicama.