W ramach dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, odbywającej się w Bali w Indonezji, główny ekonomista tej instytucji Moris Obstfeld zaprezentował prognozy MFW dotyczące światowych perspektyw ekonomicznych.
W odniesieniu do Grecji MFW przewiduje stopę wzrostu gospodarczego w wysokości 2,4 procent w roku 2019, w porównaniu z prognozowanym w kwietniu br poziomem 1,8% PKB. Ponadto raport MFW przewiduje nieustający, stopniowy spadek bezrobocia, które w bieżącym roku zmniejszy się o 1,6% w porównaniu z rokiem 2017 i ukształtuje się na poziomie 19,9% i ocenia, że w roku 2019 stopa bezrobocia spadnie jeszcze bardziej, do poziomu 18,1%. W odniesieniu do stopy inflacji Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że utrzyma się na poziomie w pobliżu 0,7% w roku 2018, a w roku 2019 wzrośnie do wysokości 1,2%.