Stosunki grecko-tureckie, emigracja, pandemia i Fundusz Odbudowy to tematy, które dominowały na konferencji prasowej, którą udzielili wspólnie premier Grecji Kiriakos Micotakis i premier Portugalii Antonio Costa, po ich spotkaniu w siedzibie premiera w Lizbonie.

Kiriakos Micotakis podziękował Portugalii za jej aktywny udział w operacjach FRONTEX-u na Morzu Egejskim i podkreślił, że fale emigrantów zmniejszyły się znaczniew ostatnim czasie. Potrzebujemy jednak większej pomocy ze strony Europy.

Premier Portugalii nawiązał do potrzeby podpisania nowego traktatu o emigracji. Ponadto Antonio Costa oświadczył, że priorytetem portugalskiego prezydium UE jest pogłębienie współpracy ekonomicznej i położenie nacisku na jej wymiar socjalny. Dodał, że “kluczem” do odrodzenia Europy jest akcja szczepień.

Kiriakos Micotakis oświadczył, że będzie to semestr wielkich wyzwań, podczas którego nastąpi wdrożenie epilogu pandemii i prologudo powrotu do normalności.

Nawiązując do Funduszu Odbudowy podkreślił, że jest to wielki sukces Europy i zaznaczył konieczność uniknięcia opóźnień w wypłacaniu środków finansowych. Ze stanowiskiem tym zgodził się premier Portugalii Antonio Costa.

“Sukces portugalskiej prezydencji będzie sukcesem Europy i sukcesem Grecji” – podkreślił Kiriakos Micotakis i wyraził poparcie Grecji dla Portugalii, kraju, z którym “dzielimy ważne doświadczenia, jesteśmy naturalnymi sojusznikami europejskiego Południa i przeszliśmy kryzys ekononomiczny”.

Dwaj przywódcy omawiali także konieczność pogłębienia więzi gospodarczych między Grecją a Portugalią i dokonali wyminy poglądów na temat odrodzenia gospodarczego po pandemii.