Premijer Kirjakos Micotakis je u Tesalonikiju, tokom govora u subotu, na  otvaranju 84. međunarodnog privrednog sajma u ovom gradu i juče, na pres konferenciji, povodom Vladine ekonomske politike, pružio uveravanja da će biti stavljen akcenat na jak razvoj privrede, kroz svojevrsni talas investicija, koje će obezbeđivati dobre lične dohotke i radna mesta. Vratićemo srednjoj klasi ono što su joj oduzeli, istakao je on.

Premijer Micotakis je istakao da neće biti ukinut ni jedan socijalni dodatak, te da će Vlada ispoštovati sudske odluke o dodeli retroaktivnih sredstava građanima. On se obavezao da će donji limit neoporezivanih prihoda od 8.636 evra ostati nepromenjen, a da će se penzionerima socijalni dodatak dodeliti na kraju 2020. godine. Takođe je najavio da će do kraja Vladinog mandata biti postepeno ukinuti paušalni obavezni porez, kao i solidarni doprinos.

Micotakis je naveo i to da će grčki ministar finansija, Hristos Staikuras, na predstojećem zasedanju Evrogrupe, u petak,  podneti i zvanični zahtev Grčke za prevremenu, delimičnu otplatu skupog kredita Međunarodnom monetarnom fondu. Ovo pitanje je već razmatrano sa predstavnicima kreditora Grčke a potom je bilo privremeno stornirano, s obzirom da su u međuvremenu u Grčkoj održavani izbori.

Povodom teme fiskalnih ciljeva za dvogodišnji period 2021. – 2022. godinu, grčki premijer je ponovio da će iduće godine započeti konsultacije sa kreditorskim institucijama o sniženju primarnih suficita (čija visina je od strane prethodne Vlade SIRIZE sa kreditorima dogovorena na nivou od 3,5% od BDP do 2022).

Opoziciona, levičarska stranka SIRIZA u komentaru navodi da je gospodin Micotakis uputio, još jednom, temu sniženja primarnih budžetskih suficita u neodredivu budućnost, a dodatno, on anulira svoje predizborne najave o hitnom ukidanju plaćanja solidarnog doprinosa, sniženju procenta od 50% za sume unapred plaćanih poreza, kao i ukidanja obaveznog, paušalnog poreza, te zapošljavanje 10.500 profesora.

Vladin portparol, Steljos Pecas je na ovo odgovorio sledećim rečima: „Shvatamo neprijatan osećaj SIRIZE. Kako kaže naš mudri narod: Lisici je grožđe još kiselo kad ne može da ga dohvati.“ (Ezopova basna prim. prev.)

prevod: Jelena Cvjetković