Po raz kolejny wybitni akademicy, naukowcy i młodzi badacze twórczości Kawafisa przybędą z różnych zakątków całego świata do Biblioteki Onasisa i do Międzynarodowej Letniej Szkoły Kawafisa.
Trzeci z kolei raz pierwsza tego rodzaju impreza, poświęcona tylko i wyłącznie Kawafisowi i oddźwiękowi jego twórczości i organizowana przez Archiwum Kawafisa i Fundację Onasisa zmierza do pokazania nowego podejścia i alternatywnych koncepcji dzieła wielkiego poety greckiego z Aleksandrii.
Pierwsza z kolei szkoła letnia, w lipcu 2017 roku, nosiła tytuł „Kawafis na świecie”, a w następnym roku międzynarodowa wspólnota naukowa zajęła się kwestią „Kawafisa i starożytności”. W obecnym roku spotkanie będzie nosić tytuł „Orientacje Kawafisa” i w gego epicentrum znajdą się szersze, geograficzne i historyczne ramy życia i twórczości tego poety, zarówno podczas jego pobytu w Aleksandrii, jak i w następnych dekadach, podczas których jego poezja zyskała światowy rozgłos i uznanie.