Ministar za administrativnu reorganizaju Mariliza Ksenojanakopulu u svom intervjuu javnom servisu ERT, najavila je da se očekuje zapošljavanje u javnom sektoru krajem ove godine.
Konkretno, biće zaposleno 9.040 osoba na osnovu pravila „jedan prijem za jedan odlazak“, a uglavnom u sektorima prosvete, zdravstva i pružanja usluga građanima.
G. Ksenojanakopulu je navela da je u 2009. u našoj zemlji bilo 692.907 zaposlenih u javnom sektoru, u 2014. ovaj broj je smanjen na 578.856 zaposlenih, dok je u avgustu 2018. iznosio 566.511.
Istovremeno, ministar za administrativnu reorganizaciju je saopštila da nove promene u javnom sektoru obuhvataju i formiranje jedne vrste službe za nadgledanje javnog sektora, kao i podizanje na viši nivo Vrhovnog saveta za izbor osoblja (A.S.E.P).