Grecki minister spraw zagranicznych Nikos Dendias spotka się dzisiaj o godzinie 12:00 z szefem dyplomacji federacji rosyjskiej Siergiejem Ławrowem. Ich rozmowy będą dotyczyć przede wszystkim zagadnień bilateralnych, z położeniem szczególnego nacisku na współpracę ekonomiczną i energetyczną. Dwaj ministrowie omówią także zagadnienia międzynarodowe, a sczególnie sytuację we wschodniej części Morza Sródziemnego i na Bliskim Wschodzie, kwestię cypryjską i stosunki Unia Europejska – Rosja.
Nikos Dendias i Siergiej Ławrow podpiszą “Wspólne Memorandum na temat zorganizowania roku historii Grecji i Rosji w roku 2021”.
Spotkanie dwóch ministrów nastąpi dzień po kategorycznym przesłaniu Nikosa Dendiasa z trybuny parlamentu greckiego, który powiedział, że “nie akceptujemy pogróżek wojennych. Nie podążymy za jednostronnymi roszczeniami. Jest mi przykro, że Turcja odwołuje się do neoottomanizmu”.
Jeśli chodzi o rozgraniczenie strefy wód terytorialnych między sąsiednimi krajami, to należy ją rozwiązać zgodnie z prawem międzynarodowym , podkreśla wyraźnie w wywiadzie dla agencji prasowej APE-MPE przy okazji dzisiejszej wizyty w Atenach rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, wyraźnie odwołując się do Konwencji ONZ o prawie morza.