Međunarodni monetarni fond priznaje ekonomski napedak koji je postignut u Grčkoj, naveo je portparol MMF-a, Džeri Rajs i dodao da se ovaj uspeh pripisuje prevashodno grčkoj Vladi i žrtvovanju grčkog naroda. On je dodao kako je uveren da je i MMF doprineo ovom pozitivnom toku.

Kako je podsetio Rajs, MMF je javno izrazio svoju podršku zahtevu za znatnim olakšanjem grčkog duga, te više puta isticao konkretnu temu putem izveštaja koje je objavljivao.

U odgovoru na pitanje o tome da li je MMF pokušao putem svoje komunikacione politike da prikrije svoje greške koje učinio u grčkom programu spašavanja, Rajs je naglasio da je sve ove godine MMF sa transparentnošću komunicirao o svim aspektima podrške koju je pružao Grčkoj.

prevod: Jelena Cvjetković