Između ostrva Furni i Ikarija otkriveni su i registrovani tragovi 23 antička brodoloma tokom arheološkog istraživanja morskog dna u periodu od 8. juna do 2. jula.
Bilo je ukupno 45 brodoloma, uključujući i 22 koji su registrovani 2015. Arhipelag u okolini ostrva Furni nakon ovih istraživanja postao je „najbogatiji po broju antičkih brodoloma na grčkoj teritoriji, ali i u Mediteranu“, naglašava se u saopštenju Ministarstva kulture, i dodaje se da je takođe registrovano na stotine pojedinačnih lokaliteta na morskom dnu, u kojima se nalaze predmeti od keramike, sidra, koji svedoče o razvijenosti pomorstva i trgovinske razmene na ovom morskom raskršću u istočnom Egeju.
Brodolomi datiraju sa kraja arhajskog perioda pa sve do 19. veka. U istraživanjima u 2016. otkriven je brodolom sa amforama kod ostrva Kos iz helenističkog perioda, brodolom iz rimskog perioda sa amforama u Crnom moru, jedan u severnoj Africi i jedan sa keramičkim predmetima takođe u severnoj Africi.