Premijer Kiriakos Micotakis sastao se u Palati Maksim sa Filipom Grandiem visokim komesarom OUN za izbeglice.
G. Grandi nalazi se u dvodnevnoj poseti našoj zemlji.
Juče je posetio prihvatilišta na Lezbosu, sastao se sa mesnim vlastima i nevladinim organizacijama koje su aktivne u pitanju migranata i izbeglica, dok je na sastanku sa premijerom razgovarao o izazovima s kojima je suočena naša zemlja poslednjih godina, usled velikog priliva migranata koji dolaze iz Turske, kao i o potrebi evropske podrške, da bi se moglo odgovoriti na ovu krizu.
Razgovarali su o odlučujućem doprinosu Kancelarije Visokog Komesarijata OUN za izbeglice u pripremi i početku rada Službe za dodelu azila, kao i o značajnom doprinosu njenog osoblja na glavnim ulazima u našu zemlju, kao i o brzom ispitivanju hiljada zahteva za međunarodnu zaštitu koji se podnose nadležnim službama.
Premijer Kiriakos Micotakis je informisao g. Grandia o naporima koji se ulažu u EU za reformu Zajedničkog Evropskog sistema za dodelu azila, dok je naglasio da je neophodno strogo poštovanje Ugovora EU i Turske postignutog u martu 2016.