Građani su se pozitivno odazvali na početak strogog ograničenja kretanja s ciljem da se spreči prenošenje korona virusa.
Velika većina je bila snabdevena neophodnim dokumentom, a mnogi su koristili svoje pismene izjave na običnom papiru, sve dok se ne informišu o radu sistema.
Policija je u ponedeljak formirala punktove na putnoj mreži u zemlji, ali prvog dana je davala samo uputstva građanima.
U svojim izjavama zamenik ministra za zaštitu građana, Lefteris Ikonomu, naglasio je da su se građani pozitivno odazvali i dodao je da će se od danas mere sprovoditi strožije.
G. Ikonomu je ponovio da ove mere imaju za cilj ograničavanje bespotrebnog kretanja i da policija daje uputstva za svaki pojedinačni slučaj.
“Ne želimo da zaustavimo proizvodni proces i život u zemlji”, naglasio je.

Prevela Ljiljana Kulić