U četvrtak ministarski savet je ratifikovao Nacionalni plan za energiju i klimu (ESEK), a do kraja godine će ovaj plan biti podnet Evropskoj komisiji.
U skladu sa Ministrstvom za energiju, plan predstavlja osnovno sredstvo za planiranje nacionalne politike za energiju i klimu u sledećoj deceniji, uzimajući u obzir preporuke EK, ali i ciljeve u vezi održivog razvoja na osnovu istraživanja OUN.
Nacionalni plan za energiju i klimu biće dostupan javnim konsultacijama.
Planom se predviđaju investicije od 43,8 milijardi u obnovive izvore energije, u gasovode i transport prirodnog gasa i električne energije. Takođe će biti motivisana kupovina električnih automobila i ušteda energije do 2030.
Posebno ambiciozan plan predviđa postepeno izbacivanje lignita kao goriva u centralama za proizvodnju struje preduzeća za elektrodistribuciju.
Ocenjuje se da će realizacija ovakve politike u vezi obnovivih izvora energije i energetskog poboljšanja građevina doneti otvaranje novih radnih mesta. Računa se da može biti zaposleno 60 000 osoba do 2030.
Postizanje ciljeva u svim segmentima Nacionalnog plana za energiju i klimu može aktivirati kapital u iznosu od 44 milijarde evra u sledećoj deceniji.