U okviru foruma koji je započeo u četvrtak u „Fondaciji Stavros Niarhos“, pod nazivom “Grčka: putevi nade“, predsednik Banke Atika i bivši predstavnik Grčke u MMF-u, Panajotis Rumeljotis, naveo je da se „BNP Grčke nalazi u usponu prvi put nakon 2010., a da je javni deficit skoro anuliran, dok je stopa rasta izvoza u 2017. dostigla iznenađujući nivo od 13%.
G. Rumeljotis je takođe naveo da su direktne strane investicije dostigle nivo iz 2005., a bankarski sektor nakon tri dokefalizacije beleže ritam rasta i da je poboljšan nivo poverenja fizičkih lica u bankarski sistem.
Ali je naglasio da glavni problem grčkog bankarskog sektora predstavljaju neotplativi krediti koji iznose 44,45% i da treba uložiti ogroman napor da 2019. dostignu nivo od 35%.
Ovaj Forum, koji se nastavlja i danas, zajednički su organizovali časopis Le Nouvel Observateur, novine Katimerini i Fondacija Stavros Niarhos.