Do konsultacji społecznej skierowano Narodowy Projekt Energii i Klimatu, który zatwierdziła w miniony czwartek grecka rada ministrów i który do końca br zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej.
Według ministerstwa energii wspomniany projekt stanowi podstawowe narzędzie projektowania polityki narodowej dotyczącej energetyki i klimatu w ciągu następnych dziesięciu lat i bierze pod uwagę zalecenia Komisji Europejskiej a także cele dotyczące zrównoważonego rozwoju nakreślone przez ONZ.

Wspomniany projekt stanowi mapę drogową, która precyzuje podstawowe priorytety rządu w tych dwóch sferach (energii i klimatu), które przyczynią się do promocji inwestycji niezbędnych dla unowocześnienia i rozwoju sieci energetycznej w Grecji.