Državni ministar, Nikos Papas je, komentarišući odluku Državnog vrhovnog sudskog saveta da se nakon zahteva vlasnika TV- kanala ispita ustavnost zakona o dodeli dozvola za televizijsko emitovanje, rekao da je na sceni vrzino kolo interesnih grupa, kako bi se izazvali politički događaji putem sudskih odluka. Papas je uputio oštru kritiku opozicionoj, konzervativnoj stranci, Novoj demokratiji, rekavši da ona sistematski nastupa kao sledbenik interesnih grupa.

Državni ministar je naglasio da se Nova demokratija zaglibila u zamku, svojim odbijanjem da glasa za ponovnim formiranjem nezavisnog tela – Nacionalnog saveta za radio i televiziju, te pokušava da se izvuče iz svoje ustavne obaveze pomoću sudskih odluka. Papas je dodao i to da ova stranka već odavno unapred najavljuje kakve će biti odluke Državnog vrhovnog sudskog saveta, ali do sada nije uspela da ih pogodi.

Na pitanje o toma šta će se desiti ako Državni vrhovni sudski savet oceni kao neustavan zakon o emitovanju televizijskih kanala, ministar je naznačio da ćemo se tada vratiti na jedan neustavni režim, sa televizijskim kanalima koji nemaju dozvole emitovanja.

Papas je dodao da je i prethodnim zakonima bio predviđan tender za TV- kanale, ali tadašnje vlade nisu ništa učinile u tom pravcu.

prevod: Jelena Cvjetković