Na specijalnoj parlametnarnoj komisiji, upravnik Službe za korišćenje radnog personala (OAED), Spiros Protopsaltis je predstavio novi model funkconisanja ovog nacionalnog Biroa za rad, koji će biti zasnovan na ekstrovertnosti službe i na jačanju programa za zapošljavanje, u cilju praktične podrške licima sa specijalnim potrebama (AMEA).

Nova planska strategija obuhvata modernizaciju sajta ove službe, kako bi bio pristupačniji navedenim licima, kao i  ažuriranje banke podataka o nezaposlenim osobama, zatim motivisanje poslodavaca da ih zaposle, te veću apsorpciju sredstava iz Evropske unije, predviđenih programima ESPA (Partnerski sporazumi o razvojnom okviru).

Cilj je da se na ovaj način uputi poruka kako država i u praksi podržava takve socijalne grupe. Kako je istakao Protpsaltis, novi ažurirani program OAED-a stavlja poseban akcenat na unapređivanje aktivnosti i programa vezanih za zapošljavanje, osiguranje i profesionalno orijentisanje i usavršavanje lica sa invaliditetima.

prevod: Jelena Cvjetković