Vlada je postavila na svom sajtu za javne konsultacije novi nacrt zakona o azilu, koji ima za cilj da se stavi tačka na zakonodavne proizvoljnosti u radu upravnih službi i da ubrza proceduru za dodelu azila.
Osnovno načelo nacrta zakona je potpuno poštovanje prava izbeglica, ali i zahtev za njihovu saradnju sa vlastima, a glavni cilj je da se u proceduru uključe samo oni koji imaju izbeglički profil.
Nacrt zakona predviđa ubrzanje povratka nakon prvog stepena ispitivanja zahteva za azil, uključivanje u proceduru povratka onih koji se ne slažu sa odlukama o njihovom prebacivanju u druga prihvatilišta, dok se prvi put predviđa da ne mogu od početka ući u sistem oni koji čak pre njihove registracije ne poštuju odluke.