Istražni sudija za korupciju, Eleni Tulupaki, poslala je specijalnoj Parlamentarnoj istražnoj komisiji dodatne podatke o slučaju Novartis.
Reč je o dva pisma kompanije upućena Andonisu Samarasu 2013. i 2014. U pismima se traži sastanak u cilju razmene mišljenja uoči Ekonomskog foruma u Davosu. Pismo je upućeno tadašnjem ministru finansija Hristosu Staikurasu.
Detalje je priložila zaštićeni svedok Ekaterini Kelesi.
Funkcioner i poslanik ND i član komisije izjavio je da 2013. i 2014. bivši premijer nije učestvovao u radu Davosa.
U parlament su stigli i kompakt diskovi sa 165 dosijea iz računara Novartisa.
Istovremeno je započelo u okviru rada komisije ispitivanje Evangelosa Venizelosa.
Komisija treba normalno da radi i da ispita sve, jer je jedina koja može da osvetli ovaj slučaj, izjavio je Evangelos Venizelos. Istovremeno je zatražio da komisija dobije od Novartisa sav materijal koji je poslan američkom Ministarstvu pravosuđa.