Na temat pozytywnych ram współpracy między Grecją a Północną Macedonią w konsekwencji podpisania i realizacji Umowy z Prespes i na temat nowej epoki przyjaźni i współpracy między naszymi dwoma narodami rozmawiali grecki minister polityki cyfrowej, telekomunikacji i informacji Nikos Pappas i premier Republiki Północnej Macedonii Zoran Zaew. Minister Pappas, który przebywa w Skopje z wizytą oficjalną, został przyjęty w miniony poniedziałek przez premiera Republiki Północnej Macedonii w siedzibie rządu tego kraju.
Grecki minister nawiązał do współpracy między dwiema stronami w zakresie metamorfozy cyfrowej, a jednocześnie podkreślił, że dzięki realizacji Umowy z Prespes stworzone zostały możliwości intensywnej współpracy bilateralnej we wszystkich zakresach jak również rozwiązania problemów, jakie powstały w przeszłości.