W najbliższy poniedziałek, 11 stycznia br, nastąpi otwarcie – po upływie dwóch miesięcy – przedszkoli, szkół podstawowych i szkół specjalnych, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa. Zostanie wprowadzone zróżnicowanie godzin przbycia i opuszczania tych placówek przez uczniów i tam, gdzie jest to możliwe, korzystanie z większej ilości wejść i wyjść.

Dzisiaj powrócili na lekcje uczniowie gimnazjów i liceów, jednakże w formie elektronicznej (telenauczanie).

Ponadto, dzisiaj po południu podsekretarz obrony cywilnej Nikos Chardalias ogłosi decyzje rządu dotyczące funkcjonowania placówek handlu detalicznego, ponieważ kończy się okres dostarczania produktów przed sklepami, a jednocześnie rozpczyna się okres przecen zimowych.

W nadchodzący poniedziałek rozpocznie się także panhelleńska akcja szczepień całej ludności. Jako pierwsi zostaną zaszczepieni obywatele w wieku powyżej 85 lat, pod warunkiem, że są zarejestrowani w systemie elektronicznych recept.