Predsednik parlamenta Nikos Vucis je u četvrtak objavio izveštaj nezavisne komisije koja je formirana da bi analizirala uzroke koji su prošlog leta izazvali katastrofalni požar u Matiju i studiju o perspektivama za sprečavanje i gašenje eventualnih požara u budućnosti.
U izveštaju na više od 150 stranica, šestočlana naučna komisija na čelu sa predsednikom Instituta Maks Plank i direktorom Svetskog centra za praćenje požara, dr. Johanom Georgom Goldamerom, detaljno iznosi postojeću situaciju, što se tiče sprečavanja i gašenja šumskih požara u Grčkoj, beleži slabosti mehanizma za gašenje požara i podnosi potpun i detaljan predlog za konstruktivno sučeljavanje sa ovom prirodnom pojavom u budućnosti.