Imena 13.730 privatnih i pravnih lica, koja su dužna javnom sektoru preko 150.000 evra i čiji je rok otplate istekao, objavio je na internetu Generalni sekretarijat javnih prihoda (GGDE).

Kako isti navodi u svom saopštenju, cilj objavljivanja imena je informisanje građana i utvrđivanje poreske pravde prema doslednim poreskim obveznicima, kao i poresko disciplinovanje.

Takođe se pojašnjava da navedeni dužnici kasne sa otplatama dugova za rok duži od godinu dana, te da je reč o slučajevima gde su isti primili od nadležnih službi obaveštenja preko e-mail-a, da se odazovu svojim poreskim obavezama, ali to nisu učinili.

Dodatno se  navodi da su izuzeti slučajevi u kojima je dužniku data mogučnost olakšica u vidu otplate duga na rate, uz preduslov da isti budu dosledni prema datim uslovima, kao i slučajevi kada je sudski naloženo odlaganje plaćanja ovih dugova.