Premier Kiriakos Micotakis w swym wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym zaprezentował plan rządu dotyczący ekonomii, zatrudnienia i turystyki, który scharakteryzował jako program – pomost do dalszych miesięcy i który opiewa na kwotę 24 miliardów euro.
Kiriakos Micotakis podziękował obywatelom greckim za okazaną dotychczas odpowiedzialność i podkreślił, że znajdujemy się pod koniec pierwszego cyklu konfrontacji z pandemią, lecz także na początku nowego okresu, w którego epicentrum znajduje się ekonomia i społeczeństwo.
Program interwencji ze strony rządu opiera się na trzech filarach : wsparciu zatrudnienia, redukcji podatków i wsparciu przedsiębiorczości. W konsekwencji program dotowania zatrudnienia będzie kontynuowany w czerwcu i w lipcu br w przypadku sektorów gospodarki, które ucierpiały najbardziej, a minimum bezpieczeństwa stanowić będzie pensja zasadnicza. Jednocześnie przedłużony zostanie okres wypłacania wszystkich zasiłków dla bezrobotnych.

Zostanie także zmniejszony podatek VAT obejmujący bilety na środki transportu masowego, kawę i napoje bezalkoholowe, jak również zostaną ogłoszone programy wsparcia turystyki krajowej dla najsłabszych obywateli.