W wyniku wierceń prowadzonych przez konsorcjum Exxon Mobil w obrębie działki numer 10 Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Cypru stwierdzono istnienie ogromnych złóż gazu ziemnego, którego wielkość szacuje się na 5 do 8 trylionów stóp sześciennych.
Według ministra energii Republiki Cypryjskiej – Jorgosa Lakkotripisa – jest to jedno z największych odkryć w skali światowej w ciągu ostatnich trzech lat. Dodał on, że w następnych miesiącach zostanie oszacowana z większą precyzją ilość gazu ziemnego znajdująca się w nowoodkrytych pokładach.