Omaž Grčkoj u prilogu na 24 stranice, pod naslovom: “Focus on Greece”, objavljen je u srpskom mesečnom časopisu za diplomatiju i privredu, “Diplomacy & Commerce”, koji je pripremljen u saradnji sa Generalnim sekretarijatom državne diplomatije i grčke dijaspore, te posebno preko Biroa za državnu diplomatiju Ambasade Republike Grčke u Beogradu.

Kako navodi u svom postu generalni sekretar, Janis Hrisulakis, ovaj prilog sa omažem Grčkoj u novembarskom broju, obuhvata teme kao što je digitalna platforma učenja grčkog jezika i kulture: Sta Ellinika.com, pod naslovom “The Greek Language Around the World”.

Takođe su objavljeni intervjui grčkih privrednika, kao i intervju ambasadora Republike Grčke u Republici Srbiji, Georgiosa Diakofotakisa, na dve stranice omaža.

prevod: Jelena Cvjetković