Ministar za turizam, Elena Kudura, u svom intervjuu Atinskoj – Makedonskoj agenciji vesti smatra da će se i u 2019. održati visok tempo razvoja grčkog turizma, što je i dalje osnovni cilj vlade.
Naglašava da je 2018. bila godina prekretnica za grčki turizam i da je prvi put postignut cilj da turizam bude aktuelan 365 dana u godini u našoj zemlji. Naglasila je da je cilj proširenje turističkih kapaciteta u turistički manje razvijenim područjima.
G. Kudura očekuje za 2019. da bude oboren još jedan rekord u vezi krstarenja brodova po grčkim ostrvima, ali i u vezi posetilaca i broja noćenja.
Istovremeno se fokusira na sektor investicija i naglašava da će se ovogodišnja investitorska „eksplozija“ u turizmu nastavi još intenzivnije u 2019. i još više u narednim godinama.