Nazwiska 13.730 osób fizycznych i prawnych, które są dłużnikami sektora publicznego z długami powyżej 150.000 euro opulikował w internecie Sekretariat Generalny Dochodów Publicznych (GGDE).

Jak podkreślono w odnośnym komunikacie tej instytucji, celem opublikowania tej listy jest poinformowanie na ten temat obywateli greckich, jak również wymierzenie sprawiedliwości podatkowej wobec płacących na czas podatników.