„Digitalno“, a upotrebom aplikacija i aktivnosti koje će biti dostupne na internet sajtovima i društvenim mrežama, biće proslavljen ovogodišnji Međunarodni Dan Muzeja (18. maja) – što je odredio Međunarodni Savet Muzeja (ICOM).

Ovogodišnja tema proslave je : „Muzeji za jednakost: Informacije i Socijalna kohezija“, ICOM naglašava socijalnu vrednost muzeja, koja je direktno povezana sa stvaranjem životnog iskustva koje ima posebnu vrednost za sve posetioce, bez izuzetka.

Muzeji, ugledne organizacije i nosioci socijalnih promena i razvoja, pokazuju u ovom periodu koliko je značajna njihova uloga, jer predstavljaju tačku spajanja različitih zajednica, doprinoseći procesu socijalne kohezije.

Grčki ogranak ICOM-a predstavlja raskrsnicu projekcije inicijativa grčkih muzeja, ističući digitalne aktivnosti u okviru ovogodišnje proslave.

Projekcija stalnih i privremenih izložbi, posebne pojedinačne postavke, projekcije i edukativni program su samo od nekih manifestacija, a 60 organizacija u Grčkoj nas pozivaju da ih pratimo on line na internet stranicama i na socijalnim mrežama.

 

Sve aktivnosti možete naći na:  http//icom-greece. mini.icom.museum/agenda/

 Prevod: Ljiljana Kulić