Od danas do utorka 12. jula neće saobraćati železnica i lokalni atički voz, nakon odluke zaposlenih u preduzeću TRENOSE da nastave sa štrajkom.
Posledica štrajka je nevažeći vozni red čitavog železničkog saobraćaja u zemlji, kao i prestanak saobraćanja lokalnog voza u Atini, Tesalonikiju i Patri.
Normalno će se obavljati saobraćaj metroa sa i prema aerodromu.
Sindikati zaposlenih u železnici reaguju na privatizaciju preduzeća Grčke železnice i istovremeno traže potpisivanje kolektivnog ugovora o radu.