Szególne znaczenie ma niedawna rezolucja Parlamentu Europejskiego, która przesyła jednoznaczne przesłanie do przywódców Unii Europejskiej, z uwagi na to, że na szczycie 11 grudnia br mają podjąć decyzje dotyczące prowokacyjnych działań Turcji. 

Eurodeputowani, ogromną większością 631 głosów, opowiedzieli się za nałożeniem surowych sankcji na Turcję, przyjmując nowelizację przedstawioną przez delegacje Grecji i Cypru. 

W swej rezolucji Parlament Europejski potępia “nielegalne i jednostronne działania militarne we wschodniej części Morza Sródziemnego, które pogwałcają suwrenność krajów członkowskich UE, Grecji i Cypru” i wyraża swe zaniepokojenie z powodu faktu, że “stosunki między Unią Europejską a Turcją znajdują się na najniższym w historii poziomie, ponieważ Turcja oddala się coraz bardziej od europejskich wartości”.