W miniony poniedziałek wpłynął do parlamentu projekt ustawy budżetowej na rok 2019, który zawiera dwa scenariusze : jeden nie przewidujący redukcji emerytur, a drugi przewidujący taką redukcję. Rzecznik prasowy rządu Dimitris Dzanakopulos na konferencji prasowej podkreślił, że projekt budżetu odzwierciedla „dzisiejsze środowisko fiskalne, a także intencje rządu greckiego dotyczące przystąpienia do interwencji fiskalnych, które uniemożliwią obniżenie emerytur”.
Pierwszy scenariusz obejmuje uchwalone już decyzje o obniżeniu emerytur i wprowadzeniu środków komensujących, które doprowadzą do tego, że nadwyżka pierwotna budżetu państwa osiągnie poziom powyżej 3,5% Produktu Krajowego Brutto. Drugim scenariuszu, wraz z decyzją o unieważnieniu redukcji emerytur anulowane zostaną także środki komensujące o wartości 900 milionów euro w roku 2019.
Nowy projekt budżetu przewiduje stopę wzrostu gospodarczego w wysokości 2,5% PKB w roku 2019 i w wysokości 2,1% w roku bieżącym. Ponadto przewiduje się, że stopa bezrobocia w roku 2019 spadnie do poziomu 16,9% (z wysokości 18,3% w bieżącym roku), a inwestycje prywatne wzrosną o 11,9%.