Z udziałem 51 przedstawicieli 33 krajów i w obecności greckiej minister kultury Eleny Kountoura rozpoczęły się wczoraj w mieście Aleksandrupoli obrady 1-go Międzynarodowego Dwudniowego Warsztatu dotyczącego Zachodniego Szlaku Jedwabiu, który prowadzi od Morza Kaspijskiego prze Morze Czarne i do zachodniego krańca Morza Sródziemnego.

W swym przemówieniu minister Elena Kountoura podkreśliła, że Grecja jest jednym z najbardziej popularnych celów europejskich a od roku 2015 ministerstwo turystyki zaplanowało i wciela w życie nową narodową politykę turystyczną opartą na pięciu kierunkach działań takich jak : przedłużenie letniego sezonu terrorystycznego, otwarcie nowych zagranicznych rynków, promocja nowych greckich celów turystycznych, promocja turystyki tematycznej i przyciągnięcie nowych inwestycji o wysokiej wartości dodanej.

Ponadto pani Koundura podkreśliła, że w latach 2015 – 2016 osiągnięto w turystyce roczny rytm wzrostu na poziomie 7%  uzupełniając, że rok 2017 rozpoczął się spektakularnie i zanotowano wzrost pre –rezerwacji od 15 do 70%.