„Imamo rekord decenije što se tiče direktnih stranih investicija. U suprotnsti sa prošlošću, imamo investicije u svim proizvodnim sektorima, a pre svega smo u procesu sprovođenja jednog proširenog programa reformi koji bi formirao okvire povoljne za investicije“, izjavio je zamenik ministra za industriju Stergios Piciorlas u svom intervjuu novinama „Etnos tis Kiriakis“.
Takođe je naglasio da je vlada do danas zaštitila glavno obitovalište od licitacija, a nastaviće da se kreće u istom pravcu, dok je o pitanju neotplaćenih kredita izjavio da će se problem rešiti u saradnji sa bankama, da bi bila uklonjena i poslednja prepreka kad je reč o preprekama za učvršćivanje poverenja u grčku privredu.