W 2017 roku zanotowano nadwyżkę pierwotną budżetu w wysokości 1,941 miliarda euro w porównaniu z nadwyżką pierwotną w wysokości 2,778 miliarda euro w roku 2016.

Osiągnięta w ubiegłym roku pierwotna nadwyżka budżetu jest niższa od analogicznego wskaźnika z roku 2016, lecz wielokrotnie wyższa od planowanego na miniony rok celu w wysokości 877 milionów, pomimo wypłacenia tysiącom obywateli dywidendy socjalnej.

Przyśpieszenie rozwoju kraju do poziomu 2,1% PKB w obecnym roku przewiduje Fundacja Studiów Ekonomicznych i Przemysłowych (IOBE) w swym ukazującym się co trzy miesiące raporcie na temat ekonomii.

Przyśpieszenie to będzie rezultatem zarówno wzrostu konsumpcji prywatnej i publicznej, jak i inwestycji, które przyczynią się do ożywienia gospodarki greckiej.  Ponadto we wspomnianym raporcie oceniono, że nastąpi spadek bezrobocia do poziomu około 20%, a stopa inflacji w roku 2018 ukształtuje się na poziomie 0,8 %.