Greckie ministerstwo środowiska i energii dąży do odblokowania międzynarodowych obiektów energetycznych, które interesują nasz kraj i których realizacja jest utrudniona z wielorakich powodów.
Pierwszy krok w tym kierunku stanowi wspólna konferencja ministerialna dotycząca energii, która odbywa się dzisiaj w Atenach z udziałem przedstawicieli czterech krajów – Grecji, Cypru, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że podczas wspomnianej konferencji podjęte zostaną decyzje dotyczące promocji gazociągu East Med, który ma transportować gaz ziemny ze złóż wschodniej części Morza Sródziemnego do krajów europejskich za pośrednictwem Grecji.

W pierwszej ministerialnej konferencji energetycznej w Atenach uczestniczą grecki minister środowiska i energii Kostis Chadzidakis, minister energii, handlu i przemysłu Cypru Jorgos Lakkotripis, minister energii i zasobów wodnych Izraela Juwal Stainitz i amerykański podsekretarz stanu do spraw zasobów energetycznych Francis Fanon. Grecki minister energii spotkał się wczoraj ze swym amerykańskim kolegą Francisem Fanonem.

Zródła ministerstwa energii poinformowały, że gazociąg East Med stanowi silne przesłanie na poziomie dyplomatycznym skierowane do Turcji, które wiąże się zarówno ze współpraca krajów regionu w sferze energii, lecz także z wyznaczeniem nowych dróg zaopatrzenia w surowce energetyczne, które ominą Turcję i z zaznaczeniem silnego poparcia Stanów Zjednoczonych dla tych planów.