U svom intervjuu agenciji „Blumberg“ ministar za životnu sredinu i energiju, Jorgos Statakis, tvrdi da je pitanje vremena stabilno snabdevanje gasom iz SAD, jer su započeli pregovori u vezi njegove količine i cene, a završiće se u toku sledećih meseci.
Što se tiče privatizacije ELPE (preduzeće Elinika Petrelea), g. Statakis je naglasio da su razgovori sa mogućim kupcima završeni i da je osigurano 50,1% kontrole od strane države, tj ćerke preduzeća ELPE upstream, koja poseduje prava na eksploataciju vodenih škriljaca. Takođe je naveo da će odmah u nastupajućem periodu biti podnete ponude za centrale lignita Elektrodistribucije u Megalopolisu i Florini.