Predstavnici kreditora Grčke, koji danas dolaze radi post-memorandumskog fiskalnog monitoringa u Atinu, će se, tokom razgovora sa ekonomskim štabom grčke Vlade, baviti opštim ekonomskim tokovima grčke ekonomije, ali i konkretnije, nenaplativim kreditima i novim zakonodavnim okvirom za zaštitu primarnog stambenog prostora od zaplene.

Sastanci dve strane će se odvijati u zdanju Ministarstva za pravosuđe. Prvi sastanak će se baviti kreditno-fiskalnim temama. Takođe će biti iznesena pitanja privatizacija, zatim postavljanja generalnih sekretara u javnom sektoru, što su aktivnosti koje je grčka Vlada pozvana da odmah sprovede.

Predstavnici kreditora Grčke će ostati u Atini do petka.

prevod: Jelena Cvjetković