Jedan od glavnih faktora za poboljšanje kreditnog profila Grčke poslednjih godina je napredak u sprovođenju reformi na osnovu programa prilagođavanja o kome su se složili Grčka i zvanični kreditori, navodi kuća za rejting Moody’s u svom saopštenju o podizanju na viši stepen grčke solventnosti za dva stepena, na B1 sa stabilnom prespektivom, sa B3 sa pozitivnom perspektivom.
Grčka ekonomija je, navodi se, poslednjih godina postala značajno otvorenija sa izvozom koji iznosi 37% BNP-a u trećem kvartalu 2018., dok je u 2010. iznosio 22%.
Konkurentnost je značajno poboljšana, usled smanjnja cene rada i izvoza proizvoda, ali i usluga koje su rapidno rasle u 2018.
Šti se tiče reformi, Moody’s naglašava da u poslednjem periodu bivaju intenzivnije i predstavljaju pozitivan korak za dovođenje stranih tehničkih znanja, kapitala i investicija, kao i za poboljšanje konkurentnosti na domaćem tržištu.