Plan zakona Ministarstva za zaštitu građana podnet je parlamentu da bi se osavremenio okvir za održavanje okupljanja građana na otvorenom prostoru.

Planom se predviđa najavljivanje vlastima okupljanja u predviđenom roku, formiranje posebne elektronske platforme s ciljem da se građani informišu o danu i načinu održavanja skupova, ali i o saobraćajnim izmenama, uspostavljanju organizatora koji je zadužen za uspostavljanje normalnih uslova prilikom okupljanja, dok vlasti treba da odrede organ koji će „posredovati“ i predstavljati vezu sa organizatorom okupljanja.

Za one koji učestvuju na skupu koji je zabranila policija i koji pribegavaju nasilju, predviđa se zatvorska kazna.

U istom planu zakona određuju se razlozi (javni red, pretnja narušavanja socijalno – ekonomskog života) zbog kojih može bit zabranjeno okupljanje.

Nadležan za sektor zaštite građana SIRIZE, Janis Ragusis, upozorava vladu da je u „Grčkoj poslednji put postojao zakon o okupljanju i protestnim marševima za vreme vojne diktature, 1971. Zakon koji je mrtav od posleratnog perioda, sada oživljava“.

Prevod: Ljiljana Kulić