U parlamentu se podstiču značajne promene u vezi parlamentarnog dela koji se odnosi na Pravilnik parlamenta.
Među predloženim izmenama, predviđa se izbor predsednika parlamenta pojedinačnim glasanjem, umesto postojećeg koji se odvijao tajnim glasanjem. Po prvi put se u pravilnik uvodi procedura ispravke datog glasa, ali pre saopštenja rezultata.
Takođe se predlaže šire učešće predstavnika društva u zakonodavnom radu. Između ostalog se predlaže da umesto dosadašnjih 6 učesnika vanparlamentarnih lica, stalna komisija može da tokom rasprave o nekom nacrtu zakona pozove najviše do 10 vanparlamentarnih predstavnika.
Cilj ovih izmena je jačanje parlamenta unapređenjem demokratskih načela i načela transparentnosti parlamentarnog rada.
Već su održane konsultacije između partija i dugočasovno zasedanje Komisije za parlamentarni pravilnik, s ciljem da se što je više moguće postigne dogovor, a čini se da je tako u većini slučajeva.