Sprzeciwy ze strony całego spektrum politycznego Grecji jak również ze strony Związku Sędziów i Prokuratorów wywołała decyzja Policji Greckiej o zakazie wszelkich zgromadzeń powyżej trzech osób, obowiązującym w całym kraju przez cztery dni, z powodu rocznicy powstania na Politechnice Ateńskiej.

Odnośną decyzję komendanta Policji Greckiej potępiają we wspólnym komunikacie Komunistyczna Partia Grecji, SIRIZA – Koalicja Postępowa i MERA25. Oczekuje się, że przedstawiciele tych partii wraz z prawnikami i przedstawicielami organizacji syndykalistycznych przekażą notę protestacyjną w tej sprawie Prezydent Republiki, posłom do parlamentu i rządowi. 

Ruch KINAL oskarżył rząd o dolewanie oliwy do ognia poprzez wprowadzanie zakazów przypominających dyktaturę pułkowników. 

Kategoryczny był także protest w tej sprawie  ze strony Związku Sędziów i Prokuratorów, który scharakteryzował decyzję Policji Greckiej jako sprzeczną z konstytucją i zaapelował do rządu o natychmiastowe odwołanie tego nakazu.

Nie ma mowy o zakazie konstytucyjnym, podlega to artykułowi nr 11 Konstytucji greckiej – podkreślił w wywiadzie dla telewizji publicznej ERT Antonis Manitakis, profesor prawa konstytucyjnego. Powiedział on, że są to absurdalne reakcje, które obrażają zdrowy rozsądek. 

Partia MERA odwoła się dzisiaj do Rady Państwa, żądając anulowania odnośnej decyzji Policji Greckiej.