Nastavlja se u prvoj polovini ove godine uzlazni trend putničkog prometa na svim aerodromima u zemlji, u skladu sa statističkim podacima Službe civilnog vazduhoplovstva.
U skladu sa podacima koje je objavila ova služba, u prvoj polovini 2016. godine ukupan broj letova na grčkim aerodromima dostigao je 189.008 i zabeležio porast od 4,2% u odnosu na isti period u
2015.
Ukupan broj putnika u 2016. dostigao je 20.083.702, beležeći porast od 8% u odnosu na isti period u prethodnoj godini.