Ministarstvo finansija je spremno da uporedi prihode i štedne uloge radi ubrzanja poreskih kontrola. Specijalni kompjuterski program, kojim raspolaže ovo ministarstvo, kroz par časova pruža potpuni uvid u bankarske transakcije sa računa lica koja se kontrolišu, kako bi se uporedile sa prijavljenim prihodima.

prevod: Jelena Cvjetković