Ministar za energiju i naftnu industriju Obale slonovače Tieri Tino sastao se u bivšoj prestonici ove zemlje, Abidžanu, sa grčkim zamenikom ministra inostranih poslova Terenosom Kvikom, na marginama samita na vrhu EU i Afričke unije u ovoj zapadnoafričkoj zemlji. Ministar Tino je uputio poziv za investicije grčkih kompanija za solarnu energiju i biomasu.

Do kontakata zamenika ministra inostranih poslova došlo je na inicijativu Grčke dijaspore Obale slonovače, koja možda nije velika i ne prevazilazi 30 osoba, ali je poslovno vrlo jaka.
G. Kvik, nakon što se zahvalio počasnom konzulu Grčke u Abidžanu, Nataši Hristojani, koja je organizovala ovaj susret, naglasio je da grčka zajednica nikada ništa nije zatražila od otadžbine, ali ima ambiciju da postane most komunikacije grčkih preduzeća sa preduzećima u Obali slonovače, da bi se otvorili vredni poslovi za grčke kompanije, doprinoseći njihovoj neophodnoj ekstrovertnosti.