U sredu, 28. marta 2018. je potpisan novi Nacionalni generalni kolektivni ugovor o radu, navodi se u saopštenju Grčke konfederacije za trgovinu i privredne aktivnosti (ESEE).

Kako ističe ESEE, ovaj novi kolektivni ugovor održava, kako samu instituciju ugovora, tako i njegove uslove, koji sadrže bračni dodatak i plaćena odsustva sa radnog mesta zbog godišnjih odmora ili bolesti, ali ostaje otvoreno pregovaranje Vlade sa kreditorima vezano za ponovno regulisanje režima kolektivnih ugovora i utvrđivanja zagarantovanog najnižeg dohotka.

Povodom najnižeg dohotka stav ESEE-a je njegovo ponovno utvrđivanje nakon završetka 3. fiskalnog programa i to u tri vremenska i procentualna stadijuma.

Prema navodima ESEE, povećanje najnižeg zagarantovanog ličnog dohotka će ojačati tržište, povećaće obrt preduzeća i ubrzati uspon potrošnje.

prevod: Jelena Cvjetković