U skladu sa podacima koje je objavila grčka statistička služba ELSTAT, u 2018. u Grčkoj je zabeležen porast BNP-a za 1,9% i iznosio je 190,8 milijardi evra, dok je u 2017. iznosio 187,2 milijarde evra.
Ovakvo stanje se pripisuje uglavnom porastu ukupnih potrošačkih rashoda za 0,3%, privatnim investicijama koje su zabeležile porast od 1,8% i izvozu robe i usluga za 8,7%, a s druge strane uvoz robe i usluga zabeležili su porast od 4,2%. Ukupno u evrozoni i u EU, u istom vremenskom intervalu BNP je zabeležio porast od 1,1% i 1,4%.